Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ rộng lớn nhất

Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ rộng lớn nhất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ rộng lớn nhất nước ta, với diện tích gần:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn