Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm địa hình cao ở phía Đôn

Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm địa hình cao ở phía Đôn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm địa hình:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 12 cơ bản trang 33.

Giải chi tiết:

Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm địa hình : cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển.

Chọn B.

Ý kiến của bạn