Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Động cơ điện là thiết bị biến đổi Điện năng thành quang

Động cơ điện là thiết bị biến đổi Điện năng thành quang

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Động cơ điện là thiết bị biến đổi


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khi động cơ điện hoạt động, điện năng được chuyển hóa thành cơ năng.

Giải chi tiết:

Động cơ điện là thiết bị biến đổi điện năng thành cơ năng.

Chọn D.

Ý kiến của bạn