Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Dòng điện có dạng i = sin100πt (A) chạy qua cuộn dây có điệ

 Dòng điện có dạng i = sin100πt (A) chạy qua cuộn dây có điệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Dòng điện có dạng i = sin100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây ℓà


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn