Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dòng điện có tác dụng hoá học vì nó có thể:

Dòng điện có tác dụng hoá học vì nó có thể:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dòng điện có tác dụng hoá học vì nó có thể:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Ý kiến của bạn