Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ ở một nơi ngang bằng mực nước

Đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ ở một nơi ngang bằng mực nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ ở một nơi ngang bằng mực nước biển ở nhiệt độ 20oC . Khi đem đồng hồ lên đỉnh núi , ở nhiệt độ 3oC , đồng hồ vẫn chạy đúng giờ . Coi trái đất hình cầu bán kính 6400km, hệ số nở dài của thanh treo quả lắc đồng hồ là   độ cao của đỉnh núi là :

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn