Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Động lực của gia tăng dân số thế giới là Gia tăng cơ họ

Động lực của gia tăng dân số thế giới là Gia tăng cơ họ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Động lực của gia tăng dân số thế giới là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về động lực của gia tăng dân số thế giới

Giải chi tiết:

Động lực của gia tăng dân số thế giới là gia tăng dân số tự nhiên.

Chọn B

Ý kiến của bạn