Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Động năng của một vật là đại lượng:           

Động năng của một vật là đại lượng:           

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Động năng của một vật là đại lượng:

          


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

         Đáp án: B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn