Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ trái nghĩa với “mát mẻ

Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ trái nghĩa với “mát mẻ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ trái nghĩa với “mát mẻ”


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài Từ trái nghĩa.

Giải chi tiết:

Nóng nực, oi bức, oi ả.

Chọn A.                      

Ý kiến của bạn