Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dòng nào dưới đây là từ láy Mai mốt nhanh nhẹn rộn ràng

Dòng nào dưới đây là từ láy Mai mốt nhanh nhẹn rộn ràng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dòng nào dưới đây là từ láy?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài Từ láy.

Giải chi tiết:

May mắn; xa xôi, nhanh nhẹn, rộn ràng.

Chọn D.

Ý kiến của bạn