Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dòng nào dưới đây miêu tả những điểm nổi bật của cây bạ

Dòng nào dưới đây miêu tả những điểm nổi bật của cây bạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dòng nào dưới đây miêu tả những điểm nổi bật của cây bạch dương?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý

Giải chi tiết:

Trắng thẳng, cao vút, triền miên trên những con đường

Ý kiến của bạn