Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dòng nào dưới đây nêu đúng 4 từ ngữ gợi tả dáng người p

Dòng nào dưới đây nêu đúng 4 từ ngữ gợi tả dáng người p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dòng nào dưới đây nêu đúng 4 từ ngữ gợi tả dáng người pho tượng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu.

Giải chi tiết:

Như đang bay lên; đang hướng lên trời; sống động; bay lướt.

Chọn B.

Ý kiến của bạn