Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ những nét đặc biệt của

Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ những nét đặc biệt của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ những nét đặc biệt của Mát-xcơ-va?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý

Giải chi tiết:

Nơi đó có những giấc mơ, thơ Pút-skin, rừng bạch dương

Ý kiến của bạn