Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa câu chuyện Ca ngợi n

Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa câu chuyện Ca ngợi n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa câu chuyện?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu, phân tích.

Giải chi tiết:

Ca ngợi người thầy tài giỏi, có đạo đức cao quý.

Chọn C.

Ý kiến của bạn