Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dòng nào sau đây nói đúng nhất về tình cảm của tác giả

Dòng nào sau đây nói đúng nhất về tình cảm của tác giả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dòng nào sau đây nói đúng nhất về tình cảm của tác giả gửi gắm trong hai câu thơ: “Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?” (Trích Ông đồ, Vũ Đình Liên)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Ông đồ của tác giả Vũ Đình Liên.

Giải chi tiết:

“Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?”. Câu hỏi đặt ra dường như không phải để tìm một câu trả lời mà nhằm bộc lộ niềm tiếc thương, ngậm ngùi, day dứt hết sức chân thành của tác giả trước sự phai tàn của một nét văn hóa truyền thống.

Ý kiến của bạn