Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồng tiền chung châu Âu EURO được chính thức sử dụng ở nhiều

Đồng tiền chung châu Âu EURO được chính thức sử dụng ở nhiều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồng tiền chung châu Âu EURO được chính thức sử dụng ở nhiều nước EU vào thời gian nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 52)

Ngày 1-9-1999, đồng tiền chung châu Âu với tên gọi là đồng ơrô (EURO) được phát hành, và ngày 1-1-2002, chính thức được sử dụng ở  nhiều nước EU, thay cho các đồng bản tệ.

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn