Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt 6,16 gam Fe trong 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm Cl<s

Đốt 6,16 gam Fe trong 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm Cl<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt 6,16 gam Fe trong 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2, thu được 12,09 gam hỗn hợp Y chỉ gồm oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng dung dịch HCl (vừa đủ), thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào Z, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn khối lượng : mX + mFe = mY

=> mX = 5,93g và nX = 0,1 mol

=> nCl2 = 0,07 ; nO2 = 0,03 mol

,nFe = 0,11 mol = nFe2+ + nFe3+

Bảo toàn e : 2nFe2+ + 3nFe3+ = 2nCl2 + 4nO2

=> nFe2+ = 0,07 ; nFe3+ = 0,04 mol

 2HCl + O2- -> H2O + 2Cl-

=> nCl (Z) = 2nO + 2nCl2 = 2.2.0,03 + 0,07.2 = 0,26 mol

Fe2+ + Ag+ -> Fe3+ + Ag

Cl- + Ag+ -> AgCl

=> Kết tủa gồm : 0,26 mol AgCl và 0,07 mol Ag

=> m = 44,87g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn