Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đột biến gen thường có hại và tần số rất t

Đột biến gen thường có hại và tần số rất t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đột biến gen thường có hại và tần số rất thấp nhưng lại là nguồn nguyên liệu quan trọng cho tiến hóa vì:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cả 3 ý :

-         Giá trị đột biến thay đổi tùy môi trường

-         Tần số đột biến tăng dần theo thời gian

-         Tổng  tần số các giao tử đột biến là khá lớn.

Đều thể hiện những mặt lợi và hại của đột biến gen

Tần số đột biến tăng dần theo thời gian và tổng tần số các giao tử đột biến là khá lớn. Điều này sẽ làm cho tăng tần số biểu hiện đột biến ra kiểu hình .

Giá trị đột biến thay đổi tùy theo môi trường. Tức là ở môi trường này, đột biến gây hại cho sinh vật nhưng ở môi trường khác đột biến lại có lợi cho sinh vật.

Điều này giúp cho sinh vật thích nghi với sự thay đổi môi trường – sẽ được CLTN giữ lại, và định hướng tiến hóa

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn