Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza ở lúa Đại mạch thu

Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza ở lúa Đại mạch thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza ở lúa Đại mạch thuộc dạng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza ở lúa đại mạch thuộc dạng : lặp đoạn NST

Đoạn NST chứa gen tổng hợp amylaza được lặp lại nhiều lần ở lúa Đại mạch, do đó số lượng mARN được tổng hợp ra tăng dẫn đến tăng tổng hợp enzym amylaza

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn