Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đột biến mất đoạn có bao nhiêu đặc điểm trong các đặc điểm s

Đột biến mất đoạn có bao nhiêu đặc điểm trong các đặc điểm s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đột biến mất đoạn có bao nhiêu đặc điểm trong các đặc điểm sau đây?

(1) Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.                   

(2) Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN.

(3) Không phải là biến dị di truyền.                                                     

(4) làm xuất hiện các alen mới trong quần thể.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến mất đoạn có các đặc điểm 1 và 2.

Đột biến mất đoạn là làm đứt 1 đoạn NST ra khỏi NST ban đầu, do đó làm ngắn chiều dài NST ( hay chính là ADN ) từ đó làm giảm hàm lượng ADN trong nhân

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn