Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đột biến mất đoạn NST có thể có vai trò ? 1- Xác định được

Đột biến mất đoạn NST có thể có vai trò ? 1- Xác định được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đột biến mất đoạn NST có thể có vai trò ?

1- Xác định được vị trí của các gen trên NST để lập bản đồ gen

2- Loại bỏ đi những gen có hại không mong muốn

3- Làm mất đi 1 hay một số tính trạng xấu không mong muốn

4- Giảm bớt cường độ biểu hiện của các gen xấu không mong muốn

Câu trả lời đúng là ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến mất đoạn NST có vai trò là :  1,2,3

Đột biến mất đoạn NST không dùng để giảm bớt cường độ biểu hiện của các gen xấu không mong muốn

Vì nếu đã gây ra đột biến, thì người ta sẽ loại hẳn gen xấu đó đi

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn