Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đột biến thay thế nucleotit ở vị trí thứ 3 của bộ ba nào dướ

Đột biến thay thế nucleotit ở vị trí thứ 3 của bộ ba nào dướ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đột biến thay thế nucleotit ở vị trí thứ 3 của bộ ba nào dưới đây trên mạch mã gốc của gen sẽ làm cho quá trình dịch mã không diễn ra được ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến thay thế nucleotit thứ 3 trên mạch mã gốc của bộ ba 5’ – XAT- 3’ sẽ làm cho quá trình dịch mã không diễn ra được

Vì khi phiên mã, bộ ba 3’ - TAX - 5’  trên mARN sẽ là 5’ – AUG – 3’

Nếu đột biến  thay thế X thành 1 nucleotit khác thì sẽ dẫn đến không xuất hiện bộ ba mở đầu → riboxom không nhận biết được bộ ba mở đầu → quá trình dịch mã không diễn ra

Đáp án D

Các bộ ba trên tương ứng với codon trên mARN :

A tương ứng 5’ – GUA – 3’

B tương ứng 5’ – GAU – 3’

C tương ứng 5’ – UXU – 3’

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn