Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đột biến trội xảy ra trong quá trình giảm

Đột biến trội xảy ra trong quá trình giảm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đột biến trội xảy ra trong quá trình giảm phân sẽ biểu hiện :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đột biến trong quá trình giảm phân sẽ tạo ra giao tử đột biến

→ hợp tử đột biến

Mà đột biến là đột biến trội

→ biếu hiện ngay trong hợp tử tạo ra

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn