Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy 1 mol ancol X thu được không quá 4 mol CO2</su

Đốt cháy 1 mol ancol X thu được không quá 4 mol CO2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy 1 mol ancol X thu được không quá 4 mol CO2, Tách nước X bằng H2SO4 đặc ở 170 oC chỉ thu được 1 anken duy nhất (không kể đồng phân hình học). Số chất thỏa mãn X là?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

,nCO2 ≤ 4 mol => Số C trong ancol < 5

X tách nước thu được 1 anken duy nhất

=>Công thức X thỏa mãn :

C2H5OH ; n-C3H7OH ; i-C3H7OH ; (CH3)3COH ; n-C4H9OH ; (CH3)2CHCH2OH

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn