Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp Fe ;Mg trong oxi thu được 5,92 gam

Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp Fe ;Mg trong oxi thu được 5,92 gam

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp Fe ;Mg trong oxi thu được 5,92 gam hỗn hợp chỉ gồm toàn các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong HCl thu được dung dịch Y. Cho NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z, Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác, Cho Y tác dụng với AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn