Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy 5,12 gam hỗn hợp Mg và Fe trong khí O2 t

Đốt cháy 5,12 gam hỗn hợp Mg và Fe trong khí O2 t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy 5,12 gam hỗn hợp Mg và Fe trong khí O2 thu được 7,36 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 7,6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn