Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy 6,72 gam kim loại M với oxi dư thu được 8,4 gam oxi

Đốt cháy 6,72 gam kim loại M với oxi dư thu được 8,4 gam oxi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy 6,72 gam kim loại M với oxi dư thu được 8,4 gam oxit. Nếu cho 5,04 gam M tác dụng hết  với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và khí NO  (là  sản phẩm khử duy nhất). Thể  tích khí NO (đktc) thu được l̀à:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bảo toàn khối lượng, Bảo toàn electron

Bảo toàn khối lượng : moxit = mM + mO2 => nO2 = 0,0525 mol

=> ne nhường = ne nhận = 4nO2 = 0,21 mol

Cứ 6,72g M nhường 0,21 mol e => 5,04g M nhường 0,1575 mol e.

=> nNO = 0,1575/3 = 0,0525 mol => VNO = 1,176 lit

Chọn A. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn