Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol với axit đơn chức m

Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol với axit đơn chức m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol với axit đơn chức mạch hở thu được b mol CO2 và c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) thu được 39 gam một sản phẩm. Nếu đun m gam X với dung dịch  chứa 0,7 mol NaOH đến phản ứng hoàn toàn, cô  cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn