Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hết 31 gam P trong khí O2 biết sơ đồ phản ứng

Đốt cháy hết 31 gam P trong khí O2 biết sơ đồ phản ứng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hết 3,1 gam P trong khí O2, biết sơ đồ phản ứng sau: P + O2 (xrightarrow{{{t^o}}}) P2O5. Thể tích khí O2 (đktc) cần dùng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nP = nP/MP


PTHH: 2P + 5O2 (xrightarrow{{{t^o}}}) 2P2O5


Theo PTHH: nO2 = np.5/2


⟹ VO2

Giải chi tiết:

nP = 3,1/31 = 0,1 mol.

PTHH: 2P + 5O2 → 2P2O5

Theo PTHH: nO2 = np.5/2 = 0,1.5/2 = 0,25 mol.

⟹ VO2 = 0,25.22,4 = 5,6 lít.

Đáp án B

Ý kiến của bạn