Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2

Đốt cháy hoàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của X là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n CO2 = n H2O => este no, đơn chức, mạch hở

Gọi CTPT este là CnH2nO2

=> n CO2 = 0,1n = 0,3 n = 3

n muối = 0,1 mol => M muối = 82 => CH3COONa

=> este là CH3COOCH3

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn