Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 01 mol este X thu được 03 mol CO2 Nế

Đốt cháy hoàn toàn 01 mol este X thu được 03 mol CO2 Nế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 4,6 gam ancol. X được điều chế trực tiếp từ


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Khi đốt cháy X:


Số C trong X = nCO2/nX


- Khi thủy phân X bằng NaOH:


nancol = neste (do X là este đơn chức) ⟹ Mancol ⟹ Công thức este

Giải chi tiết:

- Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2

⟹ Số C trong X = 0,3/0,1 = 3 (1)

- Khi thủy phân X bằng NaOH:

nancol = neste = 0,1 mol (do X là este đơn chức)

⟹ Mancol = 4,6/0,1 = 46 g/mol

⟹ Ancol là C2H5OH (2)

Từ (1)(2) ⟹ X là HCOOC2H5 ⟹ X được điều chế trực tiếp từ axit fomic và ancol etylic.

Đáp án C

Ý kiến của bạn