Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 andehit sau đó hấp thụ

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 andehit sau đó hấp thụ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 andehit sau đó hấp thụ hết sản phẩm vào bình đựng nước vôi trong dư thấy bình có 20 gam kết tủa và dung dịch nước vôi giảm 7,6 gam. Mặt khác cũng lượng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo ra tối đa 32,4 gam Ag. Công thức của 2 andehit là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nCaCO3 = nCO2 = 0,2 mol => Số C trung bình trong hỗn hợp andehit = 2

=> Chỉ có đáp án C thỏa mãn

=>C

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn