Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm NH2 – R

Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm NH2 – R

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm NH2 – R – (COOH)x , CnH2n + 1 COOH thu được 0,6 mol CO2 và 0,675 mol H2O. Mặt khác ,0,2 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn