Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp 2 hidrocacbon thu được 0,

Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp 2 hidrocacbon thu được 0,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp 2 hidrocacbon thu được 0,9 mol CO2 và 0,6 mol H2O. CTPT của 2 hidrocacbon là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn