Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A , tổng thể tích các chất

Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A , tổng thể tích các chất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A , tổng thể tích các chất tham gia phản ứng bằng tổng thể tích các sản phẩm tạo thành. CTPT của A là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giả sử đốt cháy 1 mol CxHy

CxHy + (x + y/4)O2  →  xCO2 + y/2 H2O

1             (x + y/4)        x               y/2

Theo giả thiết : 1 +x + y/4 = x + y/2 => y=4

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn