Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam este X thu được 13,44 lit CO<sub

Đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam este X thu được 13,44 lit CO<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam este X thu được 13,44 lit CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. CTPT của X là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bảo toàn khối lượng ; bảo toàn nguyên tố ; Tìm CTPT dựa vào lượng các nguyên tố có trong phân tử.

B1 : tìm số mol O2

Bảo toàn khối lượng : mX + mO2 = mCO2 + mH2O

=> nO2 = 0,7 mol

B2 : Xác định số mol O trong phân tử X

Bảo toàn nguyên tố : nO(X) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,4 mol

B3 : Xác định CTPT của X :

Có : nC : nH : nO = 0,6 : 1,2 : 0,4 = 3 : 6 : 2

=> X có CTTQ là (C3H6O2)n.

Vì : số H ≤ 2.số C + 2 => 6n ≤ 4n + 2 => n ≤ 1 => n = 1

Vậy X là C3H6O2

 Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn