Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp cần

Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp cần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp cần 2,24 lít oxi  thu được 1,12 lít CO2 (đktc) . Công thức phân tử của 2 amin là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Công thức chung : CnH2n+1NH2 + (1,5n + 0,75)O2 -> nCO2 + (n + 1,5)H2O + ½ N2

,nO2 = 0,1 mol ; nCO2 = 0,05 mol

Bảo toàn O : 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nH2O = 0,1 mol

=> nH2O – nCO2 = 1,5namin = 3nN2

=> namin = 1/30 mol ; nN2 = 1/60 mol

Bảo toàn khối lượng : mamin = mCO2 + mH2O + nN2 – nO2 = g

=> Mamin = 38g

2 amin đồng đẳng liên tiếp là CH3NH2 (31) và C2H5NH2 (45)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn