Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp cần

Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp cần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp cần 2,24 lit O2 thu được 1,12 lit CO2 ( các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn) . Công thức của 2 amin là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Đặt công thức trung bình , Bảo toàn nguyên tố

Gọi công thức trung bình của 2 amin là : CnH2n+3N

Phản ứng cháy : CnH2n+3N + (1,5n + 0,75)O2 -> nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2

Bảo toàn O : 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

=> nH2O = 0,1 mol

Dựa vào phương trình hóa học : nH2O – nCO2 = 1,5namin

=> namin = 1/30 mol

=> Số C trung bình trong amin = 1,5

Vậy 2 amin là : CH3NH2 và C2H5NH2

 Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn