Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên ti

Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol nCO2 : nH2O = 1 : 2. Công thức phân tử của 2 amin là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi công thức trung bình của 2 amin no, đơn chức là ({C_{overline n }}{H_{2overline n  + 3}}N)


Giả sử số mol của 2 amin là 1 mol.


Dựa vào phương trình đốt cháy ⟹ Tỉ lệ nCO2/nH2O ⟹ (overline n ) ⟹ CTPT của 2 amin.

Giải chi tiết:

Gọi công thức trung bình của 2 amin no, đơn chức là ({C_{overline n }}{H_{2overline n  + 3}}N)

Giả sử số mol của 2 amin là 1 mol.

PTHH: ({C_{overline n }}{H_{2overline n  + 3}}N + dfrac{{3overline n  + 1,5}}{2}{O_2}xrightarrow{{{t^0}}}overline n C{O_2} + dfrac{{2overline n  + 3}}{2}{H_2}O + dfrac{1}{2}{N_2})

Theo PTHH ⟹ (dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = dfrac{{2overline n }}{{2overline n  + 3}} = dfrac{1}{2} Rightarrow overline n  = 1,5)

Vì 2 amin đồng đẳng, liên tiếp nên hai amin là CH3NH2 và C2H5NH2.

Chọn D.

Ý kiến của bạn