Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 24g magie Mg trong bình chứa khí o

Đốt cháy hoàn toàn 24g magie Mg trong bình chứa khí o

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 2,4g magie (Mg) trong bình chứa khí oxi (O2) thu được 4 gam magie oxit (MgO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là bao nhiêu gam?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

2Mg + O2 → 2MgO


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mMg + ({m_{{O_2}}}) = mMgO

Giải chi tiết:

2Mg + O2 → 2MgO

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mMg + ({m_{{O_2}}}) = mMgO

⟹ ({m_{{O_2}}}) = mMgO – mMg = 4 – 2,4 = 1,6 gam.

Đáp án C

Ý kiến của bạn