Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 2,79g hợp chất hữu cơ Y rồi cho các sản p

Đốt cháy hoàn toàn 2,79g hợp chất hữu cơ Y rồi cho các sản p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 2,79g hợp chất hữu cơ Y rồi cho các sản phẩm cháy đi qua các bình đựng CaCl2 khan và KOH, thấy bình CaCl2 tăng thêm 1,89 g và bình KOH tăng thêm 7,92 g . Mặt khác , khi đốt cháy  0,186g Y thì thu được 224 ml khí N2 (đktc).Biết Y chỉ chứa 1 nguyên tử nito . CTPT của Y là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trong 2,79 g Y  ta có :   mC  = 12.7,92 / 44 =  2,16 g

mH= 2.1,89/18 = 0,21 g

Đốt 0,186 g Y thì thu được 22,4 ml khí N2 hay 0,001 mol N2.

Vậy : Đốt 2,79g Y thì thu được 336 ml khí N2 hay 0,015 mol N2.

 => mN= 28.n N2 = 28. 0,015 = 0,42 mol

Ta có : mO = 2,79 – (2,16 + 0,21 + 0,42) = 0

Gọi CTPT của Y là CxHyNt.

x  : y : t = (2,16/12)  : (0,21/1)  : (0,42/14)  = 6 :7 :!

=> Công thức thực nghiệm là  (C6H7N)n.

Mà Y chỉ có 1 nguyên tử N => n = 1 hay CTPT của Y là C6H7N

=>  Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn