Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit acrylic, m

Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit acrylic, m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit acrylic, metyl axetat, anđehit axetic và etylen glicol thu được 1,15 mol CO2 và 23,4 gam H2O. Mặt khác, khi cho 36,5 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được tối đa m gam Ag. Giá trị gần nhất của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X bao gồm : C3H4O ; C2H4O ; C3H6O2 ; C2H6O2

Ta chia X thành 2 nhóm chất có cùng số H và O : x mol C3H4O ; C2H4O

                                                                                y mol C3H6O2 ; C2H6O2

Bảo toàn khối lượng ta có : m O2 + m X = m CO2 + m H2O

=> m O2 = 44,8g => nO2 = 1,4 mol

Bảo toàn H có : 4x + 6y = 2.1,3

Bảo toàn O có : x + 2y + 2.1,4 = 2.1,15 + 1,3

=> x= 0,2 mol

29,2g X có 0,2 mol hỗn hợp C3H4O ; C2H4O

=> 36,5 g X có  0,25 mol hỗn hợp C3H4O ; C2H4O

Cứ 1 mol 2 chất C3H4O ; C2H4O phản ứng tạo ra 2 mol Ag

=> 0,25mol C3H4O ; C2H4O tạo 0,5 mol Ag

=> m= 54g Giá trị gần nhất là 53,9g

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn