Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam protein X thu được 352 gam CO2

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam protein X thu được 352 gam CO2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam protein X, thu được 3,52 gam CO2; 1,8 gam H2O và 448 ml N2 (đktc). Tỉ khối hơi của X so với không khí không vượt quá 3. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng bảo toàn nguyên tố C, H, N ⟹ nC(X) ; nH(X) ; nN(X)


Dựa vào mX ⟹ mO(X) ⟹ nO(X).


Gọi CTĐGN của X là CxHyOzNt


⟹ x : y : z : t = nC : nH : nO : nN


Dựa vào MX < 3.29 = 87 ⟹ CTPT của X.

Giải chi tiết:

Bảo toàn nguyên tố C, H và N ta có:

nC(X) =  nCO2 = 3,52/44 = 0,08 mol. ⟹ mC = 0,08.12 = 0,96 gam.

nH(X) = 2nH2O = 2.1,8/18 = 0,2 mol. ⟹ mH = 0,2.1 = 0,2 gam.

nN(X) = 2nN2 = 2.0,448/22,4 = 0,04 mol. ⟹ mN = 0,04.14 = 0,56 gam.

Ta có mX = mC + mH + mN + mO = 3 ⟹ mO(X) = 1,28 gam. ⟹ nO(X) = 0,08 (mol).

Gọi CTĐGN của X là CxHyOzNt

⟹ x : y : z : t = nC : nH : nO : nN = 0,08 : 0,2 : 0,08 : 0,04 = 2 : 5 : 2 : 1.

⟹ CTĐGN của X là C2H5O2N ⟹ CTPT của X là (C2H5O2N)n

MX < 3.29 = 87 ⟹ 75n < 87 ⟹ n < 1,16 ⟹ n = 1.

Vậy CTPT của X là C2H5O2N.

Chọn A.

Ý kiến của bạn