Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn 4,40 gam một este X (tạo nên từ một axit

Đốt cháy hoàn toàn 4,40 gam một este X (tạo nên từ một axit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 4,40 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 8,80 gam CO2 và 3,60 gam H2O. Số este đồng phân của X là 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X có dạng : CnH2nO2

,nCO2 = 0,2 mol = nH2O

Bảo toàn khối lượng : mX + mO2 = mCO2 + mH2O

=> nO2 = 0,25 mol

Bảo toàn O : 2nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

=> nX = 0,05 mol

=> MX = 88g (C4H8O2)

Các công thức thỏa mãn :

HCOOCH2CH2CH3 ; HCOOCH(CH3)2 ; CH3COOC2H5 ; C2H5COOCH3

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn