Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 9,44 gam hỗn hợp E gồm một axit cacboxyli

Đốt cháy hoàn toàn 9,44 gam hỗn hợp E gồm một axit cacboxyli

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 9,44 gam hỗn hợp E gồm một axit cacboxylic X không no đơn chức có 1 liên kết đôi (C=C) và một ancol đơn chức Y đã thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Mặt khác, tiến hành este hóa hỗn hợp E trong điều kiện thích hợp với hiệu suất bằng 60% thì thu được m gam este F. Giá trị của m là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có nCO2 = 0,4 mol ;nH2O = 0,4 mol

Do nCO2 = nH2O ; Mà axit có 2 pi trong phân tử

=> ancol phải no và số mol X và Y bằng nhau và giả sử = x mol

Bảo toàn khối lượng : mO2 + mE = mCO2 + mH2O

=> nO2 = 0,48 mol

Bảo toàn O : nO(E) = 2x + x = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,24 mol

=> x= 0,08 mol

=> số C trung bình = 2,5. Mà X phải có số C >2

=> Y phải là CH3OH hoặc C2H5OH.

Có mE = 0,08.MX + 0,08.MY

=>MX +MY = 118

+/ Y là CH3OH => MX = 86 => X là  C3H5COOH

+/ Y là C2H5OH => MX = 72 => X là C2H3COOH

Ta thấy xét cả 2 trường hợp thì đều tạo este có CTPT là : C5H8O2

=> nEste = 0,6.0,08 = 0,048 mol

=> m = 4,8g

=>B

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn