Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 9,92 gam hỗn hợp peptit X và peptit Y( đề

Đốt cháy hoàn toàn 9,92 gam hỗn hợp peptit X và peptit Y( đề

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 9,92 gam hỗn hợp peptit X và peptit Y( đều được tạo từ các amino axit no, mạch hở có 1 nhóm – COOH và 1 nhóm –NH2) bằng oxi vừa đủ thu được N; 0,38 mol CO; 0,34 mol H2O. Mặt khác đun nóng hỗn hợp trên với NaOH vừa đủ thì thu được m gam muối. Giá trị gần nhất của m ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn