Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no đơn chức m

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no đơn chức m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 18,6 gam. Số mol của nước sinh ra là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đốt cháy hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì nCO2 = nH2O


Ta có mbình tăng = mCO2 + mH2O ⟹ nH2O

Giải chi tiết:

Đốt cháy hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở ⟹ nCO2 = nH2O = x mol

mbình tăng = mCO2 + mH2O = 18,6 gam

⟹ 44x + 18x = 18,6

⟹ x = 0,3 mol

Vậy số mol nước sinh ra bằng 0,3 mol.

Đáp án B

Ý kiến của bạn