Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm hai ancol đồng đẳng k

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm hai ancol đồng đẳng k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp, cho sản phẩm cháy qua bình chứa nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 10,48 gam và có 14 gam kết tủa. Nếu oxi hóa hết a gam X bằng CuO dư, lấy sản phẩm thu được cho tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 dư, đun nóng được m gam Ag.  Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m  là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

,nCaCO3 = nCO2 = 0,14 mol ; mbình tăng = mCO2 + mH2O

=> nH2O = 0,24 mol > nCO2

=> 2 ancol no => nancol = nH2O – nCO2 = 0,1 mol

=> Số C trung bình = 1,4

=> CH3OH và C2H5OH

=> nCH3OH + nC2H5OH = 0,1 ; nCO2 = nCH3OH + nC2H5OH.2 = 0,14 mol

=> nCH3OH = 0,06 ; nC2H5OH = 0,04 mol

=> Khi phản ứng với CuO thu được : 0,06 mol HCHO và 0,04 mol CH3CHO

=> nAg = 4nHCHO + 2nCH3CHO = 0,32 mol

=> m = 34,56g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn