Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn a mol chất béo A thu được b mol CO2<

Đốt cháy hoàn toàn a mol chất béo A thu được b mol CO2<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn a mol chất béo A thu được b mol CO2 và c mol nước, biết b-c= 5a. Khi hidro hóa hoàn toàn m gam A cần vừa đủ 2,688 lít H2 (đktc) thu được 35,6 gam sản phẩm B. Mặt khác thủy phân hoàn toàn m gam A trung tính bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, rồi cô cạn thu được x gam xà phòng. Giá trị của x là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong A có số liên kết π là 6 =>  3 π có khả năng cộng được H2 ( ở các gốc hidrocacbon) 

=> nA = 0,12/3 = 0,04 mol và m = 35,6 – 0,12.2 = 35,36 gam

Khi thủy phân : nNaOH pư = 0,12 mol ; nglixerol = 0,04 mol

Theo BTKL : x = 35,36 + 0,12.40 – 0,04.92 = 36,48 gam

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn