Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây thì thành phầ

Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây thì thành phầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây thì thành phần sản phẩm thu được khác với chất còn lại ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đốt cháy hoàn toàn cao su thiên nhiên, chất béo, tinh bột thì sản phẩm thu được là CO2  và H2O.

Khi đốt cháy hoàn toàn protein thì ngoài sản phẩm thu được là CO2 và H2O còn có khí N2 thoát ra.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn